27/03/2018

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА

Проектиране, изграждане и сервиз на системи за сигурност.

 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване
 • СОТ – системи с мониторинг и реакция
 • Периметрова охрана
 • Контрол на достъп и работно време
 • Изготвяне на проекти и техническа документация
 • Заснемане и изготвяне на евакуационни планове
 • Абонаментен сервиз и поддръжка
 • Структурно кабелиране и комуникации
 • Слаботокови инсталации и автоматика
 • Ремонт компютърна техника и електроника
 • Софтуерна поддръжка

office@sensus.bg  / +359 887 289 199

СЕНСУС